Tặng card
CATALOGUE - Mã số: 24D
Khổ đứng: 14 x 19.5 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 380.000 530.000 910.000 1.400.000 2.280.000
16 trang 410.000 580.000 1.020.000 1.580.000 2.600.000
20 trang 430.000 630.000 1.130.000 1.760.000 2.920.000
24 trang 460.000 680.000 1.220.000 1.920.000 3.220.000
28 trang 480.000 720.000 1.310.000 2.090.000 3.520.000
32 trang 510.000 780.000 1.400.000 2.270.000 3.840.000
36 trang 530.000 820.000 1.490.000 2.420.000 4.130.000
40 trang 560.000 860.000 1.580.000 2.580.000 4.430.000
44 trang 590.000 900.000 1.670.000 2.740.000 4.720.000
48 trang 620.000 950.000 1.770.000 2.920.000 5.160.000
52 trang 640.000 1.000.000 1.850.000 3.070.000 5.340.000
56 trang 670.000 1.040.000 1.940.000 3.220.000 5.620.000
2 - 3 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Giảm 5%
- Thêm 2 ngày: tặng thêm Coupon 10%
Đến hết 24/05/2019
Lưu ý :
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 71 06 0707

Mã số: 24D

Để thuận tiện cho việc in ấn quý khách
vui lòng download file mẫu thành phẩm

CATALOGUE - Mã số: 24
Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 410.000 580.000 1.000.000 1.540.000 2.520.000
16 trang 440.000 630.000 1.120.000 1.740.000 2.880.000
20 trang 470.000 690.000 1.240.000 1.940.000 3.230.000
24 trang 500.000 740.000 1.340.000 2.120.000 3.570.000
28 trang 520.000 790.000 1.440.000 2.310.000 3.900.000
32 trang 560.000 850.000 1.550.000 2.510.000 4.260.000
36 trang 580.000 900.000 1.650.000 2.680.000 4.580.000
40 trang 610.000 950.000 1.750.000 2.860.000 4.910.000
44 trang 640.000 990.000 1.850.000 3.030.000 5.230.000
48 trang 680.000 1.050.000 1.960.000 3.230.000 5.610.000
52 trang 700.000 1.100.000 2.050.000 3.400.000 5.920.000
56 trang 730.000 1.140.000 2.150.000 3.570.000 6.230.000
2 - 3 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Thêm 2 ngày: giảm 10%
Đến hết 24/05/2019
Lưu ý :
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 71 06 0707

Mã số: 24

Để thuận tiện cho việc in ấn quý khách
vui lòng download file mẫu thành phẩm

CATALOGUE - Mã số: 24A
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 610.000 890.000 1.570.000 2.380.000 3.655.000
16 trang 660.000 990.000 1.800.000 2.780.000 4.530.000
20 trang 720.000 1.100.000 2.030.000 3.180.000 5.130.000
24 trang 770.000 1.200.000 2.230.000 3.540.000 5.730.000
28 trang 820.000 1.300.000 2.430.000 3.900.000 6.280.000
32 trang 880.000 1.400.000 2.650.000 4.270.000 6.880.000
36 trang 930.000 1.490.000 2.850.000 4.570.000 7.420.000
40 trang 990.000 1.590.000 3.060.000 4.870.000 7.960.000
44 trang 1.040.000 1.680.000 3.240.000 5.180.000 8.510.000
48 trang 1.100.000 1.790.000 3.450.000 5.530.000 9.140.000
52 trang 1.150.000 1.880.000 3.640.000 5.820.000 9.670.000
56 trang 1.200.000 1.960.000 3.820.000 6.100.000 10.180.000
2 - 3 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Giảm 5%
- Thêm 2 ngày: giảm thêm 10%
Đến hết 24/05/2019
Lưu ý :
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 71 06 0707

Mã số: 24A

Để thuận tiện cho việc in ấn quý khách
vui lòng download file mẫu thành phẩm

CATALOGUE - Mã số: 24A
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Số lượng 500 1.000 2.000 Thời gian
12 trang 3.840.000 4.980.000 6.630.000 3 ngày
16 trang 4.630.000 6.270.000 8.440.000 3 ngày
20 trang 5.640.000 7.570.000 10.190.000 3 ngày
24 trang 6.670.000 8.960.000 12.050.000 3 ngày
28 trang 7.650.000 10.210.000 13.820.000 3 ngày
32 trang 8.700.000 11.440.000 15.730.000 4 ngày
36 trang 9.685.000 12.680.000 17.510.000 4 ngày
40 trang 10.770.000 14.060.000 19.440.000 4 ngày
44 trang 11.710.000 15.230.000 21.200.000 4 ngày
48 trang 12.770.000 16.410.000 23.190.000 4 ngày
52 trang 13.720.000 17.580.000 24.950.000 4 ngày
56 trang 14.815.000 18.950.000 26.960.000 4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Giảm 5%
- Thêm 2 ngày: giảm thêm 10%
Đến hết 24/05/2019
Lưu ý :
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 71 06 0707

Mã số: 24A

Để thuận tiện cho việc in ấn quý khách
vui lòng download file mẫu thành phẩm

CATALOGUE - Mã số: 24B
Khổ ngang: 20.5 x 10 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 460.000 640.000 1.040.000 1.450.000 2.190.000
16 trang 490.000 690.000 1.140.000 1.520.000 2.480.000
20 trang 520.000 750.000 1.240.000 1.800.000 2.750.000
24 trang 540.000 800.000 1.330.000 1.940.000 3.010.000
28 trang 570.000 840.000 1.410.000 2.090.000 3.250.000
32 trang 600.000 890.000 1.510.000 2.250.000 3.520.000
36 trang 620.000 930.000 1.600.000 2.390.000 3.750.000
40 trang 650.000 970.000 1.690.000 2.520.000 3.980.000
44 trang 680.000 1.010.000 1.760.000 2.650.000 4.220.000
48 trang 710.000 1.060.000 1.750.000 2.810.000 4.500.000
52 trang 730.000 1.100.000 1.830.000 2.940.000 4.720.000
56 trang 750.000 1.130.000 2.000.000 3.060.000 4.920.000
3 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Giảm 5%
- Thêm 2 ngày: giảm thêm 10%
Đến hết 24/05/2019
Lưu ý :
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 71 06 0707

Mã số: 24B

Để thuận tiện cho việc in ấn quý khách
vui lòng download file mẫu thành phẩm

CATALOGUE - Mã số: 24C
Khổ ngang: A4 (29.7 x 21) cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 690.000 1.040.000 1.880.000 2.820.000 4.500.000
16 trang 760.000 1.170.000 2.140.000 3.260.000 5.270.000
20 trang 830.000 1.310.000 2.400.000 3.700.000 5.950.000
24 trang 900.000 1.450.000 2.620.000 4.100.000 6.630.000
28 trang 970.000 1.560.000 2.840.000 4.500.000 7.270.000
32 trang 1.020.000 1.650.000 3.030.000 4.820.000 7.830.000
36 trang 1.090.000 1.750.000 3.250.000 5.160.000 8.450.000
40 trang 1.160.000 1.850.000 3.470.000 5.500.000 9.080.00
44 trang 1.230.000 1.960.000 3.660.000 5.830.000 9.700.000
48 trang 1.280.000 2.040.000 3.820.000 6.110.000 10.230.000
52 trang 1.340.000 2.130.000 4.020.000 6.430.000 10.830.000
56 trang 1.390.000 2.220.000 4.220.000 6.740.000 11.410.000
4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Giảm 5%
- Thêm 2 ngày: giảm thêm 10%
Đến hết 24/05/2019
Lưu ý :
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 71 06 0707

Mã số: 24C

Để thuận tiện cho việc in ấn quý khách
vui lòng download file mẫu thành phẩm

công ty in thanh toán online
(028) 7106 0707 - 7306 0707

QUẬN 1

140 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình

QUẬN 7

71 Đường 25, P. Tân Quy

QUẬN 11

45 Phan Xích Long, P. 16

Q.PHÚ NHUẬN

211 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8

Q.GÒ VẤP

114B Lê Lợi, P. 4

KCN LONG HẬU

Lô N12, Đường số 5, Cần Giuộc, Long An

Đăng ký / Đăng nhập

 

Bạn quên mật khẩu? Gửi lại mật khẩu