Đăng nhập
Ghi kẽm |
0 Xem thông tin giỏ hàng

Khuyen mai - Khuyến Mãi - Khuyến mãi in nhanh - Khuyến mãi in giá rẻ - Khuyến mãi Song Tạo - Namecard giá rẻ khuyến mãi
Biểu mẫu carbonless
tặng coupon
10%
Bao thư lớn giảm 10%,
tặng thêm coupon 10%
Bao thư nhỏ tặng 100.000
Tờ rơi tặng coupon 15%
Giấy tiêu đề giảm giá 50%
Bao thư CD giảm giá 20%
Hóa đơn GTGT tặng
coupon
20%
Decal giấy tặng coupon 10%
Nhãn treo tặng coupon 10%
Card 20 tặng coupon 60.000
Decal nhựa giảm 20%
Giấy ghi chú / Block note
giảm giá 50%
jQuery Slider
"Quy Cách In" vừa chọn chưa có giá vui lòng chọn "Quy Cách In" khác. Hoặc vào mục (yêu cầu báo giá) để được báo giá theo "Quy Cách In" của Quý Khách.

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Tròn
SL
Nhãn
Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
100 140.000 160.000 180.000 180.000 210.000 220.000 240.000 260.000 280.000 2 ngày
200 180.000 210.000 240.000 260.000 300.000 340.000 380.000 410.000 450.000 2 ngày
300 220.000 260.000 300.000 340.000 400.000 430.000 490.000 530.000 590.000 2 ngày
400 260.000 300.000 360.000 410.000 470.000 530.000 590.000 640.000 710.000 2 ngày
500 300.000 360.000 410.000 490.000 550.000 600.000 670.000 760.000 830.000 2 ngày
600 340.000 400.000 470.000 550.000 620.000 690.000 770.000 850.000 940.000 2 ngày
700 360.000 750.000 520.000 590.000 670.000 770.000 850.000 950.000 1.030.000 2 ngày
800 400.000 490.000 560.000 640.000 740.000 840.000 940.000 1.030.000 1.120.000 2 ngày
900 430.000 520.000 600.000 700.000 810.000 920.000 1.010.000 1.100.000 1.210.000 2 ngày
1.000 470.000 560.000 660.000 760.000 870.000 970.000 1.070.000 1.180.000 1.290.000 2 ngày
1.500 600.000 730.000 870.000 990.000 1.120.000 1.250.000 1.400.000 1.530.000 1.670.000 3 ngày
2.000 740.000 900.000 1.040.000 1.180.000 1.350.000 1.510.000 1.670.000 1.830.000 2.020.000 3 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3
(cm)
3.5 x 3.5
(cm)
4 x 4
 (cm)
4.5 x 4.5
(cm)
5 x 5
(cm)
5.5 x 5.5
(cm)
6 x 6
(cm)
6.5 x 6.5
(cm)
7 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 140.000 160.000 180.000 180.000 210.000 220.000 240.000 260.000 280.000 2 ngày 2 ngày
200 180.000 210.000 240.000 260.000 300.000 340.000 380.000 410.000 450.000 2 ngày 2 ngày
300 220.000 260.000 300.000 340.000 400.000 430.000 490.000 530.000 590.000 2 ngày 3 ngày
400 260.000 300.000 360.000 410.000 470.000 530.000 590.000 640.000 710.000 2 ngày 3 ngày
500 300.000 360.000 410.000 490.000 550.000 600.000 670.000 760.000 830.000 2 ngày 3 ngày
600 340.000 400.000 470.000 550.000 620.000 690.000 770.000 850.000 940.000 2 ngày 4 ngày
700 360.000 750.000 520.000 590.000 670.000 770.000 850.000 950.000 1.030.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 490.000 560.000 640.000 740.000 840.000 940.000 1.030.000 1.120.000 2 ngày 4 ngày
900 430.000 520.000 600.000 700.000 810.000 920.000 1.010.000 1.100.000 1.210.000 2 ngày 4 ngày
1.000 470.000 560.000 660.000 760.000 870.000 970.000 1.070.000 1.180.000 1.290.000 2 ngày 4 ngày
1.500 600.000 730.000 870.000 990.000 1.120.000 1.250.000 1.400.000 1.530.000 1.670.000 3 ngày 5 ngày
2.000 740.000 900.000 1.040.000 1.180.000 1.350.000 1.510.000 1.670.000 1.830.000 2.020.000 3 ngày 5 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian
100 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 180.000 210.000 180.000 180.000 2 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 240.000 240.000 260.000 280.000 240.000 260.000 2 ngày
300 240.000 260.000 280.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 320.000 340.000 2 ngày
400 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 410.000 430.000 380.000 410.000 2 ngày
500 320.000 340.000 380.000 400.000 430.000 450.000 470.000 500.000 450.000 490.000 2 ngày
600 360.000 400.000 430.000 450.000 490.000 500.000 530.000 560.000 500.000 530.000 2 ngày
700 400.000 430.000 470.000 500.000 530.000 560.000 590.000 620.000 560.000 590.000 2 ngày
800 450.000 490.000 520.000 550.000 570.000 600.000 640.000 670.000 600.000 640.000 2 ngày
900 490.000 520.000 560.000 590.000 620.000 660.000 690.000 730.000 660.000 700.000 2 ngày
1.000 520.000 550.000 590.000 630.000 670.000 700.000 740.000 780.000 700.000 760.000 2 ngày
1.500 660.000 710.000 780.000 840.000 900.000 940.000 980.000 1.020.000 930.000 990.000 3 ngày
2.000 810.000 880.000 950.000 1.000.000 1.060.000 1.110.000 1.170.000 1.220.000 1.110.000 1.180.000 3 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

 

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 240.000 260.000 260.000 2 ngày
200 280.000 300.000 300.000 320.000 320.000 340.000 340.000 360.000 400.000 410.000 2 ngày
300 360.000 380.000 400.000 410.000 410.000 430.000 450.000 490.000 520.000 530.000 2 ngày
400 430.000 470.000 490.000 500.000 500.000 530.000 550.000 570.000 620.000 640.000 2 ngày
500 500.000 530.000 560.000 590.000 570.000 600.000 630.000 670.000 710.000 740.000 2 ngày
600 560.000 600.000 630.000 660.000 640.000 690.000 710.000 760.000 810.000 850.000 2 ngày
700 630.000 660.000 700.000 730.000 710.000 760.000 800.000 840.000 910.000 950.000 2 ngày
800 690.000 730.000 760.000 800.000 780.000 840.000 880.000 930.000 980.000 1.020.000 2 ngày
900 740.000 780.000 830.000 870.000 850.000 910.000 950.000 990.000 1.050.000 1.100.000 2 ngày
1.000 800.000 850.000 900.000 940.000 930.000 970.000 1.010.000 1.060.000 1.120.000 1.170.000 2 ngày
1.500 1.040.000 1.090.000 1.150.000 1.200.000 1.180.000 1.250.000 1.310.000 1.380.000 1.470.000 1.520.000 3 ngày
2.000 1.250.000 1.320.000 1.390.000 1.450.000 1.430.000 1.500.000 1.570.000 1.640.000 1.750.000 1.830.000 3 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian Thời gian
100 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 180.000 210.000 180.000 180.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 240.000 240.000 260.000 280.000 240.000 260.000 2 ngày 3 ngày
300 240.000 260.000 280.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 320.000 340.000 2 ngày 3 ngày
400 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 410.000 430.000 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 340.000 380.000 400.000 430.000 450.000 470.000 500.000 450.000 490.000 2 ngày 3 ngày
600 360.000 400.000 430.000 450.000 490.000 500.000 530.000 560.000 500.000 530.000 2 ngày 4 ngày
700 400.000 430.000 470.000 500.000 530.000 560.000 590.000 620.000 560.000 590.000 2 ngày 4 ngày
800 450.000 490.000 520.000 550.000 570.000 600.000 640.000 670.000 600.000 640.000 2 ngày 4 ngày
900 490.000 520.000 560.000 590.000 620.000 660.000 690.000 730.000 660.000 700.000 2 ngày 4 ngày
1.000 520.000 550.000 590.000 630.000 670.000 700.000 740.000 780.000 700.000 760.000 2 ngày 4 ngày
1.500 660.000 710.000 780.000 840.000 900.000 940.000 980.000 1.020.000 930.000 990.000 3 ngày 5 ngày
2.000 810.000 880.000 950.000 1.000.000 1.060.000 1.110.000 1.170.000 1.220.000 1.110.000 1.180.000 3 ngày 5 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

 

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
4 x 5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 240.000 260.000 260.000 2 ngày 3 ngày
200 280.000 300.000 300.000 320.000 320.000 340.000 340.000 360.000 400.000 410.000 2 ngày 3 ngày
300 360.000 380.000 400.000 410.000 410.000 430.000 450.000 490.000 520.000 530.000 2 ngày 3 ngày
400 430.000 470.000 490.000 500.000 500.000 530.000 550.000 570.000 620.000 640.000 2 ngày 3 ngày
500 500.000 530.000 560.000 590.000 570.000 600.000 630.000 670.000 710.000 740.000 2 ngày 3 ngày
600 560.000 600.000 630.000 660.000 640.000 690.000 710.000 760.000 810.000 850.000 2 ngày 4 ngày
700 630.000 660.000 700.000 730.000 710.000 760.000 800.000 840.000 910.000 950.000 2 ngày 4 ngày
800 690.000 730.000 760.000 800.000 780.000 840.000 880.000 930.000 980.000 1.020.000 2 ngày 4 ngày
900 740.000 780.000 830.000 870.000 850.000 910.000 950.000 990.000 1.050.000 1.100.000 2 ngày 4 ngày
1.000 800.000 850.000 900.000 940.000 930.000 970.000 1.010.000 1.060.000 1.120.000 1.170.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.040.000 1.090.000 1.150.000 1.200.000 1.180.000 1.250.000 1.310.000 1.380.000 1.470.000 1.520.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.250.000 1.320.000 1.390.000 1.450.000 1.430.000 1.500.000 1.570.000 1.640.000 1.750.000 1.830.000 3 ngày 5 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

 

23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1
ĐT: (08) 3821.6690 - (08) 3821.6692
71 - 73 Đường 53, P. Tân Quy, Q. 7
ĐT: (08) 3771.8211 - (08) 3771.1688
166 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận
ĐT: (08) 2218.0511 - (08) 2218.0512
133 Lý Thường Kiệt, P. 4, Q. Gò Vấp
ĐT: (08) 2213.4318 - (08) 2213.4319
Quy định và hình thức thanh toán
Chính sách vận chuyển - giao nhận
Chính sách bảo hành
Chính sách đổi - trả hàng và hoàn tiền
Chính sách bảo mật thông tin

Bản quyền CTY TNHH SONG TAO
GPĐKKD số 0301943985 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 10/03/2000, chịu trách nhiệm chính: Giám đốc CTY TNHH SONG TẠO