Đăng nhập
Ghi kẽm |
0 Xem thông tin giỏ hàng

Khuyen mai - Khuyến Mãi - Khuyến mãi in nhanh - Khuyến mãi in giá rẻ - Khuyến mãi Song Tạo - Namecard giá rẻ khuyến mãi
Biểu mẫu carbonless
tặng coupon
10%
Bao thư lớn Tặng coupon 10%
Bao thư nhỏ tặng 100.000
Tờ rơi tặng coupon 10%
Giấy tiêu đề giảm giá 50%
Bao thư CD giảm giá 20%
Hóa đơn GTGT tặng
coupon
20%
Decal giấy tặng coupon 10%
Nhãn treo tặng coupon 10%
Card 20 tặng coupon 50.000
Decal nhựa giảm 20%
Giấy ghi chú / Block note
giảm giá 50%
jQuery Slider
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Tròn
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm  10% khi đặt hàng.
SL
Nhãn
Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày
200 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày
300 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000 290.000 320.000 330.000 360.000 2 ngày
400 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 360.000 380.000 410.000 2 ngày
500 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 360.000 390.000 430.000 460.000 2 ngày
600 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000 440.000 470.000 510.000 2 ngày
700 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 440.000 470.000 520.000 560.000 2 ngày
800 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000 470.000 510.000 560.000 600.000 2 ngày
900 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000 500.000 550.000 590.000 650.000 2 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000 530.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 670.000 740.000 810.000 870.000 2 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000 790.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
K.Mãi Tặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/5/2016
Hotline: (08) 6679.1642
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm  10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3
(cm)
3.5 x 3.5
(cm)
4 x 4
(cm)
4.5 x 4.5
(cm)
5 x 5
(cm)
5.5 x 5.5
(cm)
6 x 6
(cm)
6.5 x 6.5
(cm)
7 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày 2 ngày
200 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày 2 ngày
300 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000 290.000 320.000 330.000 360.000 2 ngày 3 ngày
400 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 360.000 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 360.000 390.000 430.000 460.000 2 ngày 3 ngày
600 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000 440.000 470.000 510.000 2 ngày 4 ngày
700 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 440.000 470.000 520.000 560.000 2 ngày 4 ngày
800 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000 470.000 510.000 560.000 600.000 2 ngày 4 ngày
900 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000 500.000 550.000 590.000 650.000 2 ngày 4 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000 530.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày 4 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 670.000 740.000 810.000 870.000 2 ngày 5 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000 790.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày 5 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
K.Mãi Tặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/5/2016
Hotline: (08) 6679.1642
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm  10% khi đặt hàng.
SL 
Nhãn
3 x 3.5 
(cm)
3 x 4 
(cm)
3 x 4.5 
(cm)
3 x 5 
(cm)
3 x 5.5 
(cm)
3 x 6 
(cm)
3 x 6.5 
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5 
(cm)
Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày
300 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày
400 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày
500 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày
600 270.000 280.000 290.000 300.000 320.000 320.000 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày
700 280.000 290.000 310.000 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày
800 300.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày
900 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 390.000 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 540.000 570.000 600.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 940.000 990.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
K.Mãi Tặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/5/2016
Hotline: (08) 6679.1642
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm  10% khi đặt hàng.
SL 
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày
200 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày
300 270.000 270.000 280.000 290.000 290.000 290.000 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày
400 290.000 310.000 320.000 320.000 320.000 330.000 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày
500 320.000 330.000 350.000 360.000 350.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày
600 350.000 360.000 380.000 390.000 380.000 400.000 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày
700 380.000 390.000 410.000 420.000 410.000 430.000 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày
800 400.000 420.000 430.000 450.000 440.000 470.000 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày
900 420.000 440.000 460.000 480.000 470.000 500.000 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 510.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 640.000 630.000 670.000 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 770.000 760.000 790.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
K.Mãi Tặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/5/2016
Hotline: (08) 6679.1642
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm  10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL 
Nhãn
3 x 3.5 
(cm)
3 x 4 
(cm)
3 x 4.5 
(cm)
3 x 5 
(cm)
3 x 5.5 
(cm)
3 x 6 
(cm)
3 x 6.5 
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5 
(cm)
Thời gian Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
300 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
600 270.000 280.000 290.000 300.000 320.000 320.000 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày 4 ngày
700 280.000 290.000 310.000 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
800 300.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày 4 ngày
900 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 390.000 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày 4 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày 4 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày 5 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 540.000 570.000 600.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày 5 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 940.000 990.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
K.Mãi Tặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/5/2016
Hotline: (08) 6679.1642
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm  10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL 
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày 3 ngày
200 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày 3 ngày
300 270.000 270.000 280.000 290.000 290.000 290.000 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày 3 ngày
400 290.000 310.000 320.000 320.000 320.000 330.000 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 330.000 350.000 360.000 350.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày 3 ngày
600 350.000 360.000 380.000 390.000 380.000 400.000 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày 4 ngày
700 380.000 390.000 410.000 420.000 410.000 430.000 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 420.000 430.000 450.000 440.000 470.000 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày 4 ngày
900 420.000 440.000 460.000 480.000 470.000 500.000 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày 4 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 510.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày 4 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 640.000 630.000 670.000 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày 5 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 770.000 760.000 790.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
K.Mãi Tặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/5/2016
Hotline: (08) 6679.1642
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1
ĐT: (08) 3821.6690 - (08) 3821.6692
71 - 73 Đường 53, P. Tân Quy, Q. 7
ĐT: (08) 3771.8211 - (08) 3771.1688
166 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận
ĐT: (08) 2218.0511 - (08) 2218.0512
133 Lý Thường Kiệt, P. 4, Q. Gò Vấp
ĐT: (08) 2213.4318 - (08) 2213.4319
Quy định và hình thức thanh toán
Chính sách vận chuyển - giao nhận
Chính sách bảo hành
Chính sách đổi - trả hàng và hoàn tiền
Chính sách bảo mật thông tin

Bản quyền CTY TNHH SONG TAO
GPĐKKD số 0301943985 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 10/03/2000, chịu trách nhiệm chính: Giám đốc CTY TNHH SONG TẠO