Đăng nhập
Ghi kẽm |
0 Xem thông tin giỏ hàng

Khuyen mai - Khuyến Mãi - Khuyến mãi in nhanh - Khuyến mãi in giá rẻ - Khuyến mãi Song Tạo - Namecard giá rẻ khuyến mãi
Biểu mẫu carbonless
tặng coupon
10%
Bao thư lớn giảm 10%,
tặng thêm coupon 10%
Bao thư nhỏ tặng 100.000
Tờ rơi tặng coupon 15%
Giấy tiêu đề giảm giá 50%
Bao thư CD giảm giá 20%
Hóa đơn GTGT tặng
coupon
20%
Decal giấy tặng coupon 10%
Nhãn treo tặng coupon 10%
Card 20 tặng coupon 60.000
Decal nhựa giảm 20%
Giấy ghi chú / Block note
giảm giá 50%
jQuery Slider

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Tròn
SL
Nhãn
Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
100 140.000 160.000 180.000 180.000 210.000 220.000 240.000 260.000 280.000 2 ngày
200 180.000 210.000 240.000 260.000 300.000 340.000 380.000 410.000 450.000 2 ngày
300 220.000 260.000 300.000 340.000 400.000 430.000 490.000 530.000 590.000 2 ngày
400 260.000 300.000 360.000 410.000 470.000 530.000 590.000 640.000 710.000 2 ngày
500 300.000 360.000 410.000 490.000 550.000 600.000 670.000 760.000 830.000 2 ngày
600 340.000 400.000 470.000 550.000 620.000 690.000 770.000 850.000 940.000 2 ngày
700 360.000 750.000 520.000 590.000 670.000 770.000 850.000 950.000 1.030.000 2 ngày
800 400.000 490.000 560.000 640.000 740.000 840.000 940.000 1.030.000 1.120.000 2 ngày
900 430.000 520.000 600.000 700.000 810.000 920.000 1.010.000 1.100.000 1.210.000 2 ngày
1.000 470.000 560.000 660.000 760.000 870.000 970.000 1.070.000 1.180.000 1.290.000 2 ngày
1.500 600.000 730.000 870.000 990.000 1.120.000 1.250.000 1.400.000 1.530.000 1.670.000 3 ngày
2.000 740.000 900.000 1.040.000 1.180.000 1.350.000 1.510.000 1.670.000 1.830.000 2.020.000 3 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3
(cm)
3.5 x 3.5
(cm)
4 x 4
 (cm)
4.5 x 4.5
(cm)
5 x 5
(cm)
5.5 x 5.5
(cm)
6 x 6
(cm)
6.5 x 6.5
(cm)
7 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 140.000 160.000 180.000 180.000 210.000 220.000 240.000 260.000 280.000 2 ngày 2 ngày
200 180.000 210.000 240.000 260.000 300.000 340.000 380.000 410.000 450.000 2 ngày 2 ngày
300 220.000 260.000 300.000 340.000 400.000 430.000 490.000 530.000 590.000 2 ngày 3 ngày
400 260.000 300.000 360.000 410.000 470.000 530.000 590.000 640.000 710.000 2 ngày 3 ngày
500 300.000 360.000 410.000 490.000 550.000 600.000 670.000 760.000 830.000 2 ngày 3 ngày
600 340.000 400.000 470.000 550.000 620.000 690.000 770.000 850.000 940.000 2 ngày 4 ngày
700 360.000 750.000 520.000 590.000 670.000 770.000 850.000 950.000 1.030.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 490.000 560.000 640.000 740.000 840.000 940.000 1.030.000 1.120.000 2 ngày 4 ngày
900 430.000 520.000 600.000 700.000 810.000 920.000 1.010.000 1.100.000 1.210.000 2 ngày 4 ngày
1.000 470.000 560.000 660.000 760.000 870.000 970.000 1.070.000 1.180.000 1.290.000 2 ngày 4 ngày
1.500 600.000 730.000 870.000 990.000 1.120.000 1.250.000 1.400.000 1.530.000 1.670.000 3 ngày 5 ngày
2.000 740.000 900.000 1.040.000 1.180.000 1.350.000 1.510.000 1.670.000 1.830.000 2.020.000 3 ngày 5 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian
100 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 180.000 210.000 180.000 180.000 2 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 240.000 240.000 260.000 280.000 240.000 260.000 2 ngày
300 240.000 260.000 280.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 320.000 340.000 2 ngày
400 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 410.000 430.000 380.000 410.000 2 ngày
500 320.000 340.000 380.000 400.000 430.000 450.000 470.000 500.000 450.000 490.000 2 ngày
600 360.000 400.000 430.000 450.000 490.000 500.000 530.000 560.000 500.000 530.000 2 ngày
700 400.000 430.000 470.000 500.000 530.000 560.000 590.000 620.000 560.000 590.000 2 ngày
800 450.000 490.000 520.000 550.000 570.000 600.000 640.000 670.000 600.000 640.000 2 ngày
900 490.000 520.000 560.000 590.000 620.000 660.000 690.000 730.000 660.000 700.000 2 ngày
1.000 520.000 550.000 590.000 630.000 670.000 700.000 740.000 780.000 700.000 760.000 2 ngày
1.500 660.000 710.000 780.000 840.000 900.000 940.000 980.000 1.020.000 930.000 990.000 3 ngày
2.000 810.000 880.000 950.000 1.000.000 1.060.000 1.110.000 1.170.000 1.220.000 1.110.000 1.180.000 3 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

 

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 240.000 260.000 260.000 2 ngày
200 280.000 300.000 300.000 320.000 320.000 340.000 340.000 360.000 400.000 410.000 2 ngày
300 360.000 380.000 400.000 410.000 410.000 430.000 450.000 490.000 520.000 530.000 2 ngày
400 430.000 470.000 490.000 500.000 500.000 530.000 550.000 570.000 620.000 640.000 2 ngày
500 500.000 530.000 560.000 590.000 570.000 600.000 630.000 670.000 710.000 740.000 2 ngày
600 560.000 600.000 630.000 660.000 640.000 690.000 710.000 760.000 810.000 850.000 2 ngày
700 630.000 660.000 700.000 730.000 710.000 760.000 800.000 840.000 910.000 950.000 2 ngày
800 690.000 730.000 760.000 800.000 780.000 840.000 880.000 930.000 980.000 1.020.000 2 ngày
900 740.000 780.000 830.000 870.000 850.000 910.000 950.000 990.000 1.050.000 1.100.000 2 ngày
1.000 800.000 850.000 900.000 940.000 930.000 970.000 1.010.000 1.060.000 1.120.000 1.170.000 2 ngày
1.500 1.040.000 1.090.000 1.150.000 1.200.000 1.180.000 1.250.000 1.310.000 1.380.000 1.470.000 1.520.000 3 ngày
2.000 1.250.000 1.320.000 1.390.000 1.450.000 1.430.000 1.500.000 1.570.000 1.640.000 1.750.000 1.830.000 3 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian Thời gian
100 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 180.000 210.000 180.000 180.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 240.000 240.000 260.000 280.000 240.000 260.000 2 ngày 3 ngày
300 240.000 260.000 280.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 320.000 340.000 2 ngày 3 ngày
400 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 410.000 430.000 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 340.000 380.000 400.000 430.000 450.000 470.000 500.000 450.000 490.000 2 ngày 3 ngày
600 360.000 400.000 430.000 450.000 490.000 500.000 530.000 560.000 500.000 530.000 2 ngày 4 ngày
700 400.000 430.000 470.000 500.000 530.000 560.000 590.000 620.000 560.000 590.000 2 ngày 4 ngày
800 450.000 490.000 520.000 550.000 570.000 600.000 640.000 670.000 600.000 640.000 2 ngày 4 ngày
900 490.000 520.000 560.000 590.000 620.000 660.000 690.000 730.000 660.000 700.000 2 ngày 4 ngày
1.000 520.000 550.000 590.000 630.000 670.000 700.000 740.000 780.000 700.000 760.000 2 ngày 4 ngày
1.500 660.000 710.000 780.000 840.000 900.000 940.000 980.000 1.020.000 930.000 990.000 3 ngày 5 ngày
2.000 810.000 880.000 950.000 1.000.000 1.060.000 1.110.000 1.170.000 1.220.000 1.110.000 1.180.000 3 ngày 5 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

 

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
4 x 5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 240.000 260.000 260.000 2 ngày 3 ngày
200 280.000 300.000 300.000 320.000 320.000 340.000 340.000 360.000 400.000 410.000 2 ngày 3 ngày
300 360.000 380.000 400.000 410.000 410.000 430.000 450.000 490.000 520.000 530.000 2 ngày 3 ngày
400 430.000 470.000 490.000 500.000 500.000 530.000 550.000 570.000 620.000 640.000 2 ngày 3 ngày
500 500.000 530.000 560.000 590.000 570.000 600.000 630.000 670.000 710.000 740.000 2 ngày 3 ngày
600 560.000 600.000 630.000 660.000 640.000 690.000 710.000 760.000 810.000 850.000 2 ngày 4 ngày
700 630.000 660.000 700.000 730.000 710.000 760.000 800.000 840.000 910.000 950.000 2 ngày 4 ngày
800 690.000 730.000 760.000 800.000 780.000 840.000 880.000 930.000 980.000 1.020.000 2 ngày 4 ngày
900 740.000 780.000 830.000 870.000 850.000 910.000 950.000 990.000 1.050.000 1.100.000 2 ngày 4 ngày
1.000 800.000 850.000 900.000 940.000 930.000 970.000 1.010.000 1.060.000 1.120.000 1.170.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.040.000 1.090.000 1.150.000 1.200.000 1.180.000 1.250.000 1.310.000 1.380.000 1.470.000 1.520.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.250.000 1.320.000 1.390.000 1.450.000 1.430.000 1.500.000 1.570.000 1.640.000 1.750.000 1.830.000 3 ngày 5 ngày
K.Mãi Khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng Online
Thời gian tăng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 20%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

 

23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1
ĐT: (08) 3821.6690 - (08) 3821.6692
71 - 73 Đường 53, P. Tân Quy, Q. 7
ĐT: (08) 3771.8211 - (08) 3771.1688
166 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận
ĐT: (08) 2218.0511 - (08) 2218.0512
133 Lý Thường Kiệt, P. 4, Q. Gò Vấp
ĐT: (08) 2213.4318 - (08) 2213.4319
Quy định và hình thức thanh toán
Chính sách vận chuyển - giao nhận
Chính sách bảo hành
Chính sách đổi - trả hàng và hoàn tiền
Chính sách bảo mật thông tin

Bản quyền CTY TNHH SONG TAO
GPĐKKD số 0301943985 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 10/03/2000, chịu trách nhiệm chính: Giám đốc CTY TNHH SONG TẠO