NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23
BẾ TRÒN    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày
200 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày
300 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000 290.000 320.000 330.000 360.000 2 ngày
400 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 360.000 380.000 410.000 2 ngày
500 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 360.000 390.000 430.000 460.000 2 ngày
600 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000 440.000 470.000 510.000 2 ngày
700 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 440.000 470.000 520.000 560.000 2 ngày
800 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000 470.000 510.000 560.000 600.000 2 ngày
900 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000 500.000 550.000 590.000 650.000 2 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000 530.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 670.000 740.000 810.000 870.000 2 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000 790.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
27/07/2018
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23A
BẾ HÌNH OVAL    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày
300 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày
400 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày
500 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày
600 270.000 280.000 290.000 300.000 320.000 320.000 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày
700 280.000 290.000 310.000 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày
800 300.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày
900 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 390.000 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 540.000 570.000 600.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 940.000 990.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
27/07/2018
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23A
BẾ HÌNH OVAL    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày
200 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày
300 270.000 270.000 280.000 290.000 290.000 290.000 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày
400 290.000 310.000 320.000 320.000 320.000 330.000 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày
500 320.000 330.000 350.000 360.000 350.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày
600 350.000 360.000 380.000 390.000 380.000 400.000 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày
700 380.000 390.000 410.000 420.000 410.000 430.000 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày
800 400.000 420.000 430.000 450.000 440.000 470.000 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày
900 420.000 440.000 460.000 480.000 470.000 500.000 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 510.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 640.000 630.000 670.000 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 770.000 760.000 790.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
27/07/2018
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23B
BẾ THẲNG HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3
(cm)
3.5 x 3.5
(cm)
4 x 4
(cm)
4.5 x 4.5
(cm)
5 x 5
(cm)
5.5 x 5.5
(cm)
6 x 6
(cm)
6.5 x 6.5
(cm)
7 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày 3 ngày
200 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày 3 ngày
300 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000 290.000 320.000 330.000 360.000 2 ngày 3 ngày
400 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 360.000 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 360.000 390.000 430.000 460.000 2 ngày 3 ngày
600 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000 440.000 470.000 510.000 2 ngày 4 ngày
700 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 440.000 470.000 520.000 560.000 2 ngày 4 ngày
800 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000 470.000 510.000 560.000 600.000 2 ngày 4 ngày
900 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000 500.000 550.000 590.000 650.000 2 ngày 4 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000 530.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày 4 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 670.000 740.000 810.000 870.000 2 ngày 4 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000 790.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày 4 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày 4 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày 4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
27/07/2018
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23C
BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
300 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
600 270.000 280.000 290.000 300.000 320.000 320.000 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày 4 ngày
700 280.000 290.000 310.000 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
800 300.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày 4 ngày
900 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 390.000 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày 4 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày 4 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày 4 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 540.000 570.000 600.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày 4 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 940.000 990.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày 4 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày 4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
27/07/2018
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23C
BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày 3 ngày
200 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày 3 ngày
300 270.000 270.000 280.000 290.000 290.000 290.000 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày 3 ngày
400 290.000 310.000 320.000 320.000 320.000 330.000 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 330.000 350.000 360.000 350.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày 3 ngày
600 350.000 360.000 380.000 390.000 380.000 400.000 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày 4 ngày
700 380.000 390.000 410.000 420.000 410.000 430.000 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 420.000 430.000 450.000 440.000 470.000 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày 4 ngày
900 420.000 440.000 460.000 480.000 470.000 500.000 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày 4 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 510.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày 4 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 640.000 630.000 670.000 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày 4 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 770.000 760.000 790.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày 4 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày 4 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày 4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
27/07/2018
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
công ty in thanh toán online
(028) 7106 0707 - 7306 0707

QUẬN 1

23 Trịnh văn cấn, P. Cầu Ông Lãnh

QUẬN 7

71 Đường 25, P. Tân Quy

QUẬN 11

45 Phan Xích Long, P. 16

Q. PHÚ NHUẬN

211 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8

Q. GÒ VẤP

133 Lý Thường Kiệt, P. 4

KCN LONG HẬU

Lô N12, Đường số 5, Cần Giuộc, Long An

Đăng ký / Đăng nhập

 

Bạn quên mật khẩu? Gửi lại mật khẩu