Áo thun - áo thun cặp - mẫu áo thun - thiết kế áo thun miễn phí
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23
BẾ TRÒN    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày
200 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày
300 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000 290.000 320.000 330.000 360.000 2 ngày
400 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 360.000 380.000 410.000 2 ngày
500 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 360.000 390.000 430.000 460.000 2 ngày
600 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000 440.000 470.000 510.000 2 ngày
700 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 440.000 470.000 520.000 560.000 2 ngày
800 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000 470.000 510.000 560.000 600.000 2 ngày
900 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000 500.000 550.000 590.000 650.000 2 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000 530.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 670.000 740.000 810.000 870.000 2 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000 790.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
22/09/2017
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23A
BẾ HÌNH OVAL    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày
300 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày
400 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày
500 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày
600 270.000 280.000 290.000 300.000 320.000 320.000 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày
700 280.000 290.000 310.000 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày
800 300.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày
900 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 390.000 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 540.000 570.000 600.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 940.000 990.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
22/09/2017
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23A
BẾ HÌNH OVAL    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày
200 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày
300 270.000 270.000 280.000 290.000 290.000 290.000 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày
400 290.000 310.000 320.000 320.000 320.000 330.000 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày
500 320.000 330.000 350.000 360.000 350.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày
600 350.000 360.000 380.000 390.000 380.000 400.000 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày
700 380.000 390.000 410.000 420.000 410.000 430.000 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày
800 400.000 420.000 430.000 450.000 440.000 470.000 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày
900 420.000 440.000 460.000 480.000 470.000 500.000 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 510.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 640.000 630.000 670.000 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 770.000 760.000 790.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
22/09/2017
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23B
BẾ THẲNG HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3
(cm)
3.5 x 3.5
(cm)
4 x 4
(cm)
4.5 x 4.5
(cm)
5 x 5
(cm)
5.5 x 5.5
(cm)
6 x 6
(cm)
6.5 x 6.5
(cm)
7 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày 3 ngày
200 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày 3 ngày
300 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000 290.000 320.000 330.000 360.000 2 ngày 3 ngày
400 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 360.000 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 360.000 390.000 430.000 460.000 2 ngày 3 ngày
600 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000 440.000 470.000 510.000 2 ngày 4 ngày
700 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 440.000 470.000 520.000 560.000 2 ngày 4 ngày
800 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000 470.000 510.000 560.000 600.000 2 ngày 4 ngày
900 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000 500.000 550.000 590.000 650.000 2 ngày 4 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000 530.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày 4 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 670.000 740.000 810.000 870.000 2 ngày 4 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000 790.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày 4 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày 4 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày 4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
22/09/2017
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23C
BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
300 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
600 270.000 280.000 290.000 300.000 320.000 320.000 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày 4 ngày
700 280.000 290.000 310.000 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
800 300.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày 4 ngày
900 320.000 330.000 350.000 360.000 370.000 390.000 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày 4 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày 4 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày 4 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 540.000 570.000 600.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày 4 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 940.000 990.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày 4 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày 4 ngày
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
22/09/2017
Lưu ý :
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC - Mã số: 23C
BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày 3 ngày
200 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày 3 ngày
300 270.000 270.000 280.000 290.000 290.000 290.000 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày 3 ngày
400 290.000 310.000 320.000 320.000 320.000 330.000 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 330.000 350.000 360.000 350.000 360.000 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày 3 ngày
600 350.000 360.000 380.000 390.000 380.000 400.000 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày 4 ngày
700 380.000 390.000 410.000 420.000 410.000 430.000 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 420.000 430.000 450.000 440.000 470.000 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày 4 ngày
900 420.000 440.000 460.000 480.000 470.000 500.000 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày 4 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 510.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày 4 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 640.000 630.000 670.000 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày 4 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 770.000 760.000 790.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày 4 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày 4 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày 4 ngày
Lưu ý :
Khuyến mãi: Thời hạn
- Đặt hàng online: giảm 20%
- Tăng thêm 3 ngày: Tặng Coupon 20%
Đến hết
22/09/2017
 • - Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • - Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 0707
công ty in thanh toán online
(028) 7106 0707 - 7306 0707

QUẬN 1

23 Trịnh văn cấn

QUẬN 7

71 Đường 25,P. Tân Quy

Q.PHÚ NHUẬN

211 Nguyễn Trọng Tuyển P. 8

Q.GÒ VẤP

133 Lý Thường Kiệt

KCN LONG HẬU

Lô N12, Đường số 5, Cần Giuộc, Long An

Đăng ký mới

 

Quý khách đã có tài khoản? Đăng nhập

Đăng nhập

 

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký mới

Bạn quên mật khẩu? Gửi lại mật khẩu